Form ya kuomba Mkopo 2017 (Application Form 2017)

Download Hapa

Fomu hii ijazwe na wanafunzi ambao majina yao yamebandikwa kwenye ubao wa matangazo ya chuo na yaliyowekwa kwenye tovuti hii.

Majina ya Wanafunzi wanaotakiwa kujaza formu ya Mkopo

Download Hapa

Address

C/o Water Development & Management Institute.

University Road, WDMI Buildings

P.O. Box 35059 Dar es Salaam